EICI TM

nasza informacja wasza wiedza

Europejski Instytut Cyber Intelligence TM obsługuje firmy w zakresie certyfikowania cyberbezpieczeństwa, audytu, dostarcza usługi doradcze, narzędzia IT, wywiad gospodarczy oraz kształci w zakresie bezpieczeństwa.

Współpracujemy z rządami Japonii, Izraela, Kanady i Estonii oraz NATO.